Weerbaarheidstraining
Weerbaarheidstraining vanaf 13 jaar

In de puberteit spelen andere factoren mee in de ontwikkeling van het kind. De groep waartoe het kind behoort en waarin het zich thuis voelt (peergroup) is van groot belang voor zijn/haar ontwikkeling en het vormen van een eigen identiteit. Verliefdheid en seksualiteit spelen een belangrijke rol in deze periode. Eigen normen en waarden worden (her)ontdekt en uitgevoerd.

Daarnaast is social media hèt communicatiemiddel van deze tijd. In de training voor deze leeftijdsgroep is daarom meer aandacht voor thema’s als relaties en seksualiteit, (digitaal) grensoverschrijdend gedrag en eigen weerbaarheid hierin.

Het kan natuurlijk zijn dat een kind van 13 jaar beter aansluit bij de groep basisschoolkinderen. Dat is geen probleem en wordt bij het kennismakingsgesprek besproken.

Minimale groepsgrootte 5 deelnemers.

Meer informatie

Opgave kan via onderstaande link naar het contactformulier. Vermeld daarbij de naam en leeftijd van uw kind. Ik neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.