Weerbaarheidstraining
Weerbaarheidstraining tot 13 jaar

De training wordt aangeboden naar leeftijdsgroep. Basisschoolkinderen worden onderverdeeld in een groep van 7 tot 10 jaar en een groep van 10 tot 13 jaar. De groepsgrootte bestaat uit minimaal 5 kinderen.

De training is geschikt voor kinderen met één of meer van de volgende indicaties:

  • Die een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben.
  • Die faalangstig zijn en de lat voor zichzelf (te) hoog leggen.
  • Die verlegen en teruggetrokken zijn en zich niet durven te laten zien.
  • Die moeite hebben met het (h)erkennen van eigen grenzen of die van de ander.
  • Die het emotioneel en sociaal moeilijk vinden om aansluiting te vinden in een groep.
  • Die behoefte hebben aan steun en betrokkenheid en dit in een veilige omgeving willen ervaren.

Meer informatie

Opgave kan via onderstaande link naar het contactformulier. Vermeld daarbij de naam en leeftijd van uw kind. Ik neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.