Psychosociale begeleiding
Psychosociale individuele begeleiding

Kinderen waarbij het om welke reden dan ook niet haalbaar of wenselijk is om een training te volgen in groepsverband, kan ik individuele begeleiding bieden.

Te denken valt aan kinderen die een groep als te onveilig ervaren door:

  • Individuele kindfactoren: zoals bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, spraak-taalproblematiek, concentratiestoornis (ADHD, ADD) of lichte stoornissen binnen het autistisch spectrum.
  • Negatieve ervaringen: gepest zijn, onveilige thuissituatie, fysieke bedreiging.
  • Hooggevoeligheid (HSK)

Ook in de individuele begeleiding zijn de uitgangspunten van de weerbaarheidstraining leidend, zie weerbaarheidstraining, maar door de 1 op 1 setting kan er (nog) meer ruimte zijn voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling.

Meer informatie

Opgave kan via onderstaande link naar het contactformulier. Vermeld daarbij de naam en leeftijd van uw kind. Ik neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.