Psychosociale begeleiding
Psychosociale begeleiding

Kinderen waarbij het, om welke reden dan ook, niet haalbaar is om een training te volgen in groepsverband kan ik individuele begeleiding bieden. Hierbij zijn de uitgangspunten van de weerbaarheidstraining leidend, maar door de 1-op-1 setting kan er (nog) meer ruimte zijn voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling.

Voor groepen in het basisonderwijs waarbij het groepsdynamisch niet goed verloopt, kan ik in samenwerking met de leerkracht een psychosociale training bieden. Hierbij kan gedacht worden aan pestproblematiek in de groep of een te sterk competatieve groep.

Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.