Visie
Visie

Mijn uitgangspunt is: elk kind is uniek en verdient zijn eigen plek. Geworteld en stevig als een boom, in staat mee te bewegen waar nodig en bloeiend op zijn eigen manier. De authenticiteit van het kind zien en stimuleren en hen begeleiden in het ontwikkelen van eigen weerbaarheid. Dat is mijn doel binnen mijn werkzaamheden.

Het is mijn overtuiging dat alleen een authentieke benadering van het kind helpend is bij zijn of haar proces van eigen ontwikkeling. Mijn training en begeleiding zullen daarom altijd afgestemd worden op het kind en de groep. Een gevoel van veiligheid staat hierbij voorop.

Het kind groeit op in verschillende milieus, meestal het thuismilieu en het schoolmilieu. Beide leveren een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid van het kind. Daarom zal ik bij elk kind aandacht hebben voor deze omgevingsfactoren en in gesprek gaan met ouders/verzorgers en de leerkracht van het kind.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar die een begeleidingsvraag hebben op gebied van weerbaarheid. Onder 'aanbod' vindt u de diverse mogelijkheden en producten per doelgroep. Ik bied zowel individuele begeleiding als weerbaarheidstrainingen en begeleiding aan groepen.

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.